Showing all 2 results

𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢 𝗝𝗢𝗚𝗚𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗡𝗧𝗦

55.60 USD

𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥: brown, ivory, khaki
𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟: cotton 40, modal 29,poly 28, spandex 3
𝗦𝗜𝗭𝗘(𝗖𝗠): S, M
S: Dài quần 총장(99), vòng eo 허리(64-76), hông 힙(98), đũng quần 밑위(38), đùi 허벅지 (65)
M: Dài quần 총장(100), vòng eo 허리(64-78), hông 힙(98), đũng quần 밑위(39), đùi 허벅지 (66)
𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗭𝗘: Height 166cm/47kg

𝐉𝐎𝐆𝐆𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆

34.86 USD

𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥: light gray, ivory
𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟: cotton 100%
𝗦𝗜𝗭𝗘(𝗖𝗠) 𝗙𝗥𝗘𝗘: Dài quần 총장(95), vòng eo 허리(64-74), hông 힙(98), đũng quần 밑위(38), đùi 허벅지 (62)
𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗭𝗘: Height 166cm/47kg