1. Điều khoản 1

– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại https://deepinofficial.com, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, địa chỉ facebook.

– Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links quý khách click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối quý khách với deepinofficial.com và các thông tin mà trình duyệt web (browser) sử dụng mỗi khi truy cập vào website deepinofficial.com, gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy cập đến.

 

2. Điều khoản 2

Deepinofficial.com sử dụng dữ liệu mà khách hàng cung cấp để:

– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm

– Giải đáp thắc mắc khách hàng

– Cung cấp cho khách hàng thông tin mới trên website của công ty, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của deepinofficial.com nếu quý khách chấp nhận email thông báo.

 

3. Điều khoản 3

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của deepinofficial.com.

 

4. Điều khoản 4

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên deepinofficial.com được DEEPIN cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của DEEPIN. Việc thu thập và xử lý thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, DEEPIN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 

DEEPIN Team !